Regulamin

Regulamin

1) Szklane Wspomnienia, NIP 5515647658 Numer REGON 387995320 tel.531 122 238 , adres e-mailswspomnienia@gmail.com

2) Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.szklanewspomnienia.pl

 3) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy ustawy przyznają zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, nabywająca drogą elektroniczną, za pośrednictwem Sklepu, produkty Szklane Wspomnienia

4) 1. Umowa – umowa sprzedaży, zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Szklane Wspomnienia, a Klientem, dotycząca produktów oferowanych przez Szklane Wspomnienia za pośrednictwem Sklepu.

2. Regulamin niniejszy stanowi integralną część Umowy.

 3. Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia przed zawarciem Umowy.

 4. Szklane Wspomnienia zapewnia, iż towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. ZAMÓWIENIA

1. Prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto. Podane ceny Produktów są wiążące na chwilę składania zamówienia przez Klienta.

 2. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany oraz innych istotnych cechach.

3. Poprawne korzystanie ze Sklepu wymaga:

1) urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową ,

 2) posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu KC. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

5. Zamówienie na produkty oferowane w Sklepie może być składane w następujący sposób:

 1) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

 2) pocztą e-mail na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru, a także prawidłowe wystawienie faktury VAT.

7. Szklane Wspomnienia ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

 8. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Szklane Wspomnienia w formie mailowej.

 9. Szklane Wspomnienia zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również wtedy, gdy:

 1) transakcji nie uda się autoryzować w systemie płatniczym eCard (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki),

2) we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości 

3) przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

10. Potwierdzenie zamówienia przez Szklane Wspomnienia poczytuje się jako zawarcie Umowy.

11. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.

12. Sklep pozwala na dokonywanie zamówień przez całą dobę we wszystkie dni roku. Ewentualne przerwy w dostępności Sklepu mogą być spowodowane czynnikami niezależnymi od Szklane Wspomnienia i nie mogą być podstawą kierowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Szklane Wspomnienia.

13. Szklane Wspomnienia zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 72 godzin roboczych od momentu założenia. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Szklane Wspomnienia i na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia, zwane dalej „towarami”. Wszystkie ceny  zamówienia przez Klienta.

14. Szklane Wspomnienia wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury lub paragonu.

15. Klient ma możliwość anulowania zamówienia przed dokonaniem zapłaty, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z obsługą.

16. Szklane Wspomnienia przekaże towar do wysyłki w terminie do 7 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia, w przypadku płatności przelewem, kartą lub ePrzelewem, opłacenia go; lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia, poinformuje Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin dostawy może ulec zmianie, o zmianie tej Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie. Klient może zaakceptować zmianę terminu dostawy lub odstąpić od realizacji zamówienia.

19. Po akceptacji przesłanego przez nas projektu  zamówienia personalizowanego tj zamówienie wykonane na życzenie klienta, nie ma możliwości dalszej ingerencji w projekt.

20. Po akceptacji projektu zamówienia personalizowanego tj zamówienie wykonane na życzenie klienta, nie będą uznawane reklamacje dotyczące niezauważonych wcześniej błędów wynikających z niezgodności treści zamówienia oraz błędnego przekierowania kodów QR.

21. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów należy zgłosić w dniu odbioru zamówienia. Wady mechaniczne zamówień zgłaszane w innych terminach nie będą uwzględniane.

22. Zamówienia personalizowane, tj zamówienie wykonane na życzenie klienta, nie podlegają zwrotom. Płatność za takie zamówienia przyjmowana jest tylko z góry.